Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar TL ilave edildi

hazine ve maliye ges

Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar TL ilave edildi. 

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a geçici madde eklendi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar TL ilave edildi. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar TL’ye yükseldi.