İKMİB TÜRK KİMYA SEKTÖRÜ YATIRIM ÖNCELİKLİ ÜRÜNLER RAPORU SUNUMU GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) gerçekleştirdiği çevrimiçi basın toplantısında İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pelister’in sunumuyla “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler“ raporunu sundu. 50 milyon dolar değerinin üzerinde imalatı yapılan 157 ürünün belirlendiği ve yatırıma uygun olan 103 ürünün yer aldığı rapor, Türkiye 2019 İhracat-İthalat rakamları esas alarak oluşturuldu. Sunumda, genel ithalatın %30’unu oluşturan kimya sektörünün durumunu ve belirlenen yatırıma uygun 157 ürünün toplam değerin %30’u olduğunu belirten Pelister, öncelikli yatırım önerilerine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Raporda, Organik kimyasallar, mineral yakıtlar, yağlar ve ürünler, eczacılık ürünleri, boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları, uçucu yağlar ve kozmetikler, kauçuk, gübre, anorganik kimyasallar, yıkama müstahzarları, yapıştırıcı-tutkal ve enzimler ile fotoğrafçılık ve sinema sektöründe kullanılan ürünler öne çıkan alt gruplar olarak görüldü.

 

Kimya sektörünün ilerlemesi konusunda önerilerde de bulunan Pelister, pandemi döneminden dolayı eczacılık sektörüne dikkati çekerken, Türkiye’nin bu sektörde daha da ileri gitmesi için büyük petrokimya rafinerilerine ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca kamunun atılan adımlarda destek ve teşviklerle desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Kimya OSB’leri ve STK’larla ortak hazırlanan mevzuatların gerekliliğini tekrarlayan Pelister, sektörde öngörülebilirliğin gerekliliğinin altını çizdi.