IMF, küresel ekonomik büyüme için tahminlerini güncelledi

imf

IMF, bugün yayınladığı “Küresel Ekonomik Görünüm Güncellemesi” raporunda küresel ekonomik büyüme için tahminlerini revize etti. Büyümenin tarihi standartlara öre zayıf kalmaya devam ettiğini de vurguladı.

Küresel ekonominin 2022 yılında yüzde 3.5 büyüdüğünü belirten IMF, 2023 ve 2024’te büyümenin yüzde 3’e düşeceğini tahmin etti. 2023 için yapılan tahmin Nisan 2023’de yayınlanan “Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda yapılan tahminin 0.2 puan üzerine çıkarken, 2024 yılı için öngörülen büyüme oranı değişim göstermedi.

Enflasyonla mücadele için merkez bankası politika faizlerindeki artışların ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini belirten IMF, küresel manşet enflasyonun 2023 ve 2024 yıllarından 2022 yılındaki yüzde 8.7’den sırasıyla yüzde 6.8 ve yüzde 5.2’ye gerileyeceğini tahmin etti. IMF, çekirdek enflasyonun daha kademeli olarak düşeceğini öngördü. 2022 yılında yüzde 6,5 olan küresel yıllık ortalama çekirdek enflasyonun 2023 ve 2024’te sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 4.7’ye ineceğini tahmin etti.

Nisan ayında yayınlanan WOE’de ise çekirdek enflasyonun 2023’de te yüzde 5.7 ve 2024’te yüzde 4.3 olacağı öngörülmüştü.

ABD borç tavanı açmazının yakın zamanda çözüme kavuşturulması ve bu yılın başlarında yetkililerin ABD ve İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için güçlü adımlar atmaları finans sektöründeki kargaşa risklerini azalttığını değerlendiren IM, “Bu durum görünüme yönelik olumsuz riskleri ılımlılaştırdı. Bununla birlikte, küresel büyümeye yönelik risk dengesi aşağı yönlü olmaya devam etmekte. Enflasyon yüksek kalmaya devam edebilir ve Ukrayna’daki savaşı ve hava koşullarıyla ilgili aşırı olayların yoğunlaşması gibi başka şoklar meydana gelirse riskler yükselebilir” dedi.

IMF, merkez bankalarının daha fazla politika sıkılaştırmaya devam etmeleri halinde finansal sektörde kargaşanın yeniden başlayabileceğini de ifade etti.

Kısmen çözülmemiş emlak sorunlarının bir sonucu olarak, sınır ötesi olumsuz yayılmalarla birlikte Çin’in toparlanmasının yavaşlayabileceğini belirten IMF, devlet borcu sıkıntılarının daha geniş bir ekonomi grubuna yayılabileceğini vurguladı. “Öte yandan, enflasyon beklenenden daha hızlı düşebilir, sıkı para politikasına olan ihtiyacı azaltabilir ve iç talep yeniden daha dirençli hale gelebilir” tespitinde de bulundu.

“Çoğu ekonomide öncelik, finansal istikrarı sağlarken sürekli dezenflasyona ulaşmak olmaya devam etmekte. Bu nedenle, merkez bankaları fiyat istikrarını yeniden sağlamaya ve finansal denetimi güçlendirmeye, riski azaltmaya odaklanmaya devam etmelidir” değerlendirmesini yapan IMF, piyasa sıkıntılarının ortaya çıkması halinde, ülkelere derhal likidite sağlaması ve aynı zamanda ahlaki çöküntü olasılığını azaltmak gerektiğini ifade etti.

Mali tamponlar oluşturması ve mali tamponların bileşiminin en kırılgan kesimler için hedefli desteği sağlaması gerektiğini anlatan IMI, ekonominin arz tarafında iyileştirmelerin mali konsolidasyonu kolaylaştıracağını ve enflasyonun hedeflenen seviyelere doğru daha yumuşak bir şekilde düşmesini sağlayacağını savundu.

IMF raporunda gelişmiş ekonomiler için 2023 ılı GSYH büyüme tahmini yüzde 1.3’ten yüzde 1.5’e revize edilirken, 2024 büüme tahmini yüzde 1.4 olarak korundu.

Gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomiler için 2023 yılı büüme tahmini yütde 3.9’dan yüzde 4’e çıkarılırken, 2024 büyüme beklentisi yüzde 4.2’den yüzde 4.1’e çekildi.

IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 5.2 ve 2024’te yüzde 4.5 büyüyeceği beklentisini korudu.