İngiltere’de perakende satışlarda artış yavaşladı

perakende satışlar

İngiltere’de yüksek enflasyonun etkileri perakende satışlarda kendini göstermeye başladı. Tüketicilerin giyim eşyası ve zorunlu olmayan ürünleri almayı ötelemeleri perakende satışlarda büyümenin yavaşlamasına yol açtı. 

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre, Ağustos ayında perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 1,0 arttı. Temmuz ayında satışlar yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

Karşılaştırılabilir mağazalar dikkate alındığında perakende satış hacminde büyüme Ağustos ayında Temmuz ayındaki yüzde 1,6’dan yüzde 0,5’e indi.

Barclaycard’ın verileri de tüketicilerin kart ile yaptıkları ödemelerin Ağustos’ta yıllık yüzde 4,7 ile Mart 2021’den bu yana görülen en yavaş artışı yaşadığını ortaya koydu.

Ağustos ayında gıda gibi zaruri mallara yapılan ödemeler Aralık 2021’den bu yana görülen en büyük artışla yüzde 7,2 yükseldi.

Barclaycard araştırması, İngiltere’de yaşam maliyetlerindeki artışın üstesinde gelebilme kabiliyetleri olduğuna inanan tüketicilerin oranının Temmuz ayındaki yüzde 66’dan yüzde 60’a gerilediğini de gösterdi.