İSO Türkiye ihracat iklimi endeksi temmuzda 57,7 oldu

İSO

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet  koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü ihracat iklimi endeksinin Temmuz 2021 dönemi sonuçları açıklandı. 

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar  ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya  işaret ediyor.

Haziranda 58,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi temmuzda 57,7’ye geriledi ancak yine de eşik  değer 50,0’nin oldukça üzerinde kalarak ihracat ikliminde güçlü bir  iyileşmeye işaret etti. Böylece, ihracat pazarlarındaki talep  koşulları son altı ay boyunca iyileşme sergiledi.

En büyük pazar Almanya’da büyüme hızı rekor düzeyde

Türk imalatçılarının en önemli ihracat pazarlarını oluşturan ABD ve  birkaç Avrupa ülkesinin tümünde, üretim hacmi temmuzda güçlü bir  şekilde artmaya devam etti. Türk imalat sektörünün en büyük yurt dışı pazarı olan ve ihracattaki payı yaklaşık yüzde 10 olan Almanya’da üretim artışı ivme kazandı. Almanya’da büyüme hızı rekor düzeye  ulaşırken, İtalya’da da üç buçuk yılın en yüksek seviyesinde  kaydedildi. Diğer ihracat pazarlarının tümünde büyüme haziran ayına  göre hız kesmekle birlikte güçlü seyrini korudu. Bu pazarlar arasında Birleşik Krallık, ABD, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi ülkeler yer  aldı.

Orta Doğu’da görünüm karmaşık

Orta Doğu’da, talep koşulları açısından karmaşık bir görünüm söz  konusu oldu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’da ekonomik aktivite keskin artışlar kaydederken, BAE petrol  dışı üretimde son iki yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Buna  karşılık, Mısır’da aktivite yeniden küçülürken Lübnan da daralma  bölgesinde kaldı.

Temmuz ayında kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı  kısıtlamaların faaliyetleri olumsuz etkilediği birçok ülkede talep  sert düşüşler gösterdi. Ekonomik aktivitede en belirgin azalışlar
Myanmar, Uganda, Malezya, Endonezya ve Vietnam’da gerçekleşti.

Ancak Türk imalat sanayi ihracatındaki toplam payı yüzde 0,5’le sınırlı olan  bu ülkelerdeki sorunlar, Türk imalatçılarının ihracat iklimi üzerinde  önemli bir doğrudan etki yaratmıyor. Çin ve Brezilya gibi diğer  ülkelerin büyüme hızlarında haziran ayına göre artış gerçekleşirken, Rusya’da ivme kaybı gözlendi. Hindistan’da ise haziran ayında kovid-19  kaynaklı sert daralmanın ardından ekonomik aktivite temmuzda hemen  hemen yatay seyretti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ihracat iklimi endeksi hakkında  değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker,  şunları söyledi: “Temmuz ayında Türk imalat sanayicilerinin tüm kilit  ihracat pazarlarında ekonomik aktivite canlanmaya devam etti.

Büyümede sağlanan süreklilik, ihracatçıların gelecek aylardaki satış  performansını destekleyecektir. Bununla birlikte, kovid-19 salgını  hala açık bir tehdit olmaya devam ediyor ve birçok Asya pazarının ekonomik aktivitesinde keskin düşüşlere neden oluyor. Her ne kadar Türk imalatçıları söz konusu pazarlardaki zayıflıklardan fazla  etkilenmese de, bu zayıflıkların halihazırda sıkıntılı seyreden  küresel tedarik zincirlerine olası etkileri endişeye yol açabilir.”