İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Mayıs ayında 34,1 düzeyinde gerçekleşti

İSO

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet  koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayıs ayında hızlı bir yükselişle 34,1  düzeyinde gerçekleşti ancak veri serisinin başladığı Ocak 2002’den  beri ikinci en zayıf seviyede ölçüldü. İhracat iklimindeki sert  bozulma, Covid-19 salgınının küresel ekonominin büyük bölümü  üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesinden kaynaklandı.
Çin, endeks hesaplamalarına dahil edilen 44 ülke içinde üretimin  artış kaydettiği tek ülke oldu. Türk imalatçılarının Avrupa’daki daha  büyük ticaret ortakları ise mayısta belirgin bir şekilde daralma  bölgesinde kaldı ancak düşüşler nisandaki rekor düzeylere göre hız  kesti. ABD’deki üretim de yine nisana göre daha ılımlı bir daralma  kaydetti. Orta Doğu ekonomileri ise istikrar kazanmaya yaklaştı.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet  koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Mayıs 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Türk imalatçılarının ihracat pazarlarındaki talep koşullarının mayıs  ayında belirgin bir şekilde bozulmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Nisan ayında 19,1 ile rekor düşük düzeyde kaydedilen endeks, hızlı bir yükselişle 34,1 düzeyinde gerçekleşti ancak veri serisinin başladığı Ocak 2002’den beri ikinci en zayıf seviyede ölçüldü. İhracat  iklimindeki sert bozulma, Covid-19 salgınının küresel ekonominin büyük bölümü üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesinden kaynaklandı.

Artış kaydeden tek ülke Çin oldu

Endeks hesaplamalarına dahil edilen 44 ülke içinde mayıs ayında  üretimin artış kaydettiği tek ülke Çin oldu. Salgının olumsuz etkilerini azaltmaya devam eden Çin’de son dört ayda ilk kez büyüme kaydedildi. Ancak Çin’in Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 1 ile  sınırlı oldu. Türk imalatçılarının Avrupa’daki daha büyük ticaret ortakları mayıs ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalmakla birlikte, düşüşler nisan ayındaki rekor düzeylere göre hız kesti. Benzer bir tablonun geçerli olduğu ABD’de de üretim, nisan ayına göre daha ılımlı bir daralma kaydetti. Buna rağmen, söz konusu düşüş küresel finansal krizden beri ikinci en yüksek hızda gerçekleşti.

 Orta Doğu, istikrar kazanmaya yakın

Orta Doğu ekonomileri yılın ikinci çeyreğinin ortasında genel olarak istikrar kazanmaya yaklaştı. Suudi Arabistan’da ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama son üç ayın en düşük oranında gerçekleşirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de daralma belirgin bir şekilde hız kesti. Mısır’da özellikle bir önceki ay gerçekleşen yüksek orana kıyasla, çok daha sınırlı bir düşüş kaydedildi. Birçok ülke mayıs ayında belirgin bir şekilde daralma bölgesinde kalırken, bu  durum özellikle Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla sıkı  kısıtlamaların devam ettiği ülkeler için söz konusu oldu. En belirgin küçülmeler Singapur, Hindistan ve Endonezya’da gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Mayıs ayında dünya genelindeki birçok ekonomide daralma halen belirgin olmakla birlikte hız keserken, bu durum Türk imalat sektörü ihracatçıları için biraz daha olumlu bir görünüme işaret etti. Çin’de üretimin büyüme bölgesine geçmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük ticaret ortaklarında da aynı gelişmenin yaşanabileceğine dair  umut verdi. Ancak kısıtlamaların sürmesi ve talebin düşük seyri, yakın dönemde ihracatçılar için zorlu koşulların devam edeceğini gösteriyor.”