İŞSİZLİK ORANI NİSAN AYINDA ARTTI

işsizlik

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisan’da %13,9  seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4  milyon 511 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %44,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre
193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4  puanlık azalış ile %44,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %51,3 olarak  gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış  ile %51,3 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %25,6,  istihdam oranı %32,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya  göre 0,1 puanlık artışla %25,6, istihdam oranı 0,5 puanlık artışla %32,0 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya  göre 0,8 puan artarak %43,0 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %54,2’si hizmet sektöründe  yer aldı

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım  sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken, sanayi  sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı.
İstihdam edilenlerin %18,0’ı tarım, %21,3’ü sanayi, %6,4’ü inşaat, %54,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %27,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan  atıl işgücü oranı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puan  artarak %27,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin  bütünleşik oranı %19,9 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin  bütünleşik oranı %21,9 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı %12,9, istihdam oranı %44,2 oldu

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,1 puan artarak %12,9  oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 468 bin kişi  artarak 4 milyon 166 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,9 puan artarak %44,2  oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 987 bin kişi artarak 28  milyon 83 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,6 puan  artarak %50,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 3 milyon 455 bin kişi  artarak 32 milyon 249 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %16,4 oldu

Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların  toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların  oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak %28,4 olarak  gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir  önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak %16,4 oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS)  kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni  düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki  gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe  ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere  bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü  istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak  yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı  bilgiye metaveriden ulaşılabilir.