JPMorgan’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Borç Fonu, Türk Eximbank’ın ihraç ettiği tahvilden 2.4 milyon dolarlık alım yaptı

Eximbank

JPMorgan’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Borç Fonu, devlet tarafından işletilen Türk Eximbank tarafından satılan 2.4 milyon dolar değerinde eurobond (XS2692231975) satın aldı.

Ekim sonu itibariyle JPMorgan’ın fonunun elinde ayrıca 6 milyon dolar değerinde US900123DF4 ve 1 milyon dolar değerinde US900123DB31 Türk Hazine eurobondları bulunuyordu.

JPMorgan’ın Gelişmekte Olan Piyasalar Borç Fonu’nın toplam fon büyüklüğü 564 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk kağıtları fonda %5’lik bir paya sahiptir.

25 Ekim’de Türk Eximbank, Ocak 2027 vadeli söz konusu eurobondların 500mn $’lık kısmını %9 kupon oranı ve %9.125 yatırımcı getirisi ile satmıştı.

Kasım ve Aralık 2022’de Hazine, Ocak 2028 vadeli US900123DF4 kağıdının 3.5 milyar dolarlık kısmını iki ihalede satmıştı. Kağıt %9,875 kupon öderken, getiri ilk ihalede %10’dan (99.454 fiyat) ikinci ihalede %9’a (103.46 fiyat) geriledi.

Ocak 2021’de Hazine, Ocak 2026 vadeli US900123DB31 kağıdını %4.75 kupon oranıyla sattı (99,342’den fiyatlandırıldı).

24 Kasım itibariyle, Türkiye Hazinesi’nin altı sukuk kağıdı da dahil olmak üzere toplam 46 adet eurobond kağıdı bulunmaktadır. Kağıtların beşi euro cinsinden ve ikisi Samuray tahvili iken diğerleri ABD Doları cinsinden.

Hazine’nin kağıtlarının toplamı nominal olarak 95 milyar dolar ve piyasa değeri olarak 89 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar, Türk kağıtlarında payı 2019’da %59’a kadar çıkmıştı, şu anda kağıtların %34’üne sahipler.

Türk bankalarının toplam 26 milyar dolar değerinde ödenmemiş eurobond’u bulunuyor. Yabancıların payı %49.

(Kaynak: Foreks Haber)