Kısa vadeli dış borç stoku 130,5 milyar dolara yükseldi

dolar endeksi

Kısa vadeli dış borç stoku Şubat sonu itibarıyla 130,5 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre %8,5 oranında artışla 130,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 6,2 oranında artarak 54,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 7,6 oranında artarak 46,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre %1,6 oranında artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 15,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %3,2 oranında artışla 16,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %26,6 oranında artışla 12,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre %8,5 oranında artarak 40,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre %4,9 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %7,4 oranında artarak 77,3 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %10,6 oranında artarak 70,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %6,1 oranında artarak 59,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Şubat sonu itibarıyla 473 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 56 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2022 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %44,1’i ABD doları, %25,3’ü Euro, %10,2’si TL ve %20,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2022 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %19,1, Merkez Bankası’nın %16,9,  özel sektörün ise %64,0 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”