Kısa vadeli dış borç stoku nisan sonu itibarıyla %2,3 arttı

tcmb, merkez bankası

Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları oldu.

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8,1 oranında artarak 74,0 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,0 oranında azalarak 60,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %22,6 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,7 oranında azalarak 19,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %1,2 oranında artışla 21,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %21,0 oranında artışla 18,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %0,5 oranında azalarak 54,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre %10,9 oranında artarak 38,2 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,2 oranında artarak 96,3 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %2,3 oranında artarak 97,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %1,2 oranında azalarak 77,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Nisan sonu itibarıyla 4,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 279 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2024 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %52,1’i ABD doları, %21,1’i Euro, %11,7’si TL ve %15,1’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2024 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,9 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22,4, Merkez Bankası’nın %19,6,  özel sektörün ise %58,0 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

(Kaynak: Foreks Haber)