KOBİ’LERE DESTEK GETİREN TORBA KANUN KABUL EDİLDİ

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kanun teklifi, vazife ve harp malulleri en az 20 yıllık sigorta  süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilecek. İzinsiz yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden  fabrika veya imalathane kuranlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası  ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak  aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç etme  yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

İstanbul’da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi’nin ismi ‘İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ olarak değiştirilecek.

Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak  suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olabilecek.

Dernekler Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, derneklerin yönetim  kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere  de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getiriliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait olan ve onarım  veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen taşınmazlara ilişkin ek  teminat alınacak. Sözleşme süresi içerisinde 3 aylık kirasını ödemeyen  kiracıların, verilecek 30 günlük süre içerisinde borcunun tamamını  ödememesi durumunda taşınmazın tahliyesi mülki amirlikçe yapılacak.