Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 12,7 trilyon TL’yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Ocak 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre %55 artarak 12 trilyon 756 milyar TL oldu. 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, nakdi kredilerin 12.329 milyar TL’si bankalar, 190 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 117 milyar TL’si finansman şirketleri ve 120 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. 

Tasfiye olunacak alacaklar 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 249 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 233 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 3 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Ocak 2024 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 1,9 oldu.

Ticari krediler 10 trilyon TL’ye yaklaştı

Aynı ayda ticari krediler %50 artarak 9,9 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı %78 düzeyinde gerçekleşti.

Ticari krediler içinde imalat sanayi %31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı %10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Ocak 2024 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; %5,2 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü %5,1 ile enerji ve %2,9 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 2,8 trilyon TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, %73 artarak 2,8 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin %99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 16 milyar TL’lik bireysel kredinin 10 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır. Bireysel kredilerin %45’ini kredi kartları, %30’unu ihtiyaç kredileri, %5’ini konut kredileri, %4’ünü taşıt kredileri ve yüzde 6’sını kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı %1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 71 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Ocak ayında 155 bin kişi ilk defa kredi kartı, 95 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 5 bin oldu. 123 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 15 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı.

Ocak 2024 ayı itibarıyla İstanbul 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahiptir. Bayburt son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

(Kaynak: Foreks Haber)