Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 8,4 trilyon TL’yi aştı

nakdi krediler kredi

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri şubat ayında 8,4 trilyon TL’yi aştı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler1 Şubat 2023 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 8 trilyon 452 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Nakdi kredilerin 8.184 milyar TL’si bankalar (55 banka), 120 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 63 milyar TL’si finansman şirketleri (20 finansman şirketi) ve 84 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar2 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla 198 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 188 milyar TL’si bankalara; 7 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Şubat 2023 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 2,3 oldu.

Ticari krediler 6,7 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 52 artarak 6,7 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 80 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 30 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Şubat 2023 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 5,8 ile enerji sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5 ile inşaat sektörü ve yüzde 3,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler3 1,7 trilyon TL’yi aştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 69 artarak 1.727 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 14,7 milyar TL’lik bireysel kredinin 10,4 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 39’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 21’ini konut kredileri, yüzde 30’unu kredi kartları, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 7’sini kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşti

Bireysel kredi kullanan müşterilerin sayısı 38,4 milyon oldu

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,2 milyon kişi artarak 38,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 45 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk defa ihtiyaç kredisi kullananlar

Şubat ayında 133 bin kişi ilk defa kredi kartı, 104 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 12 bin oldu. 118 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullanırken, 17 bin kişi ise taşıt kredisi kullandı. “