Küresel stok değerlendirme metni, fosil yakıtlara değiniyor fakat “aşamalı olarak durdurma” ifadesinden kaçınıyor

fosil yakıt

Küresel stok değerlendirme metni, fosil yakıtlara değiniyor. Fakat “aşamalı olarak durdurma” ifadesinden kaçınıyor 

Cop28 BM İklim Zirvesi’nde, 2050’ye kadar bilimsel önerilere uygun bir şekilde, fosil yakıt üretimi ve tüketiminin azaltılmasını içeren bir anlaşma taslağı sunuldu.

Anlaşma taslağı, “azaltma” veya “azaltma aşaması” terimlerinden kaçınıyor ve bunun yerine ülkeleri fosil yakıt üretimini azaltmaya teşvik ederek benzer bir hedefe ulaşmayı amaçlıyor.

Görüşmelere yakın bir kaynak, bu anlaşmanın oldukça etkili bir uzlaşma olduğunu belirtti. Metinde, fosil yakıt üretimine odaklanarak, karbon yakalamak ve depolamak isteyen ülkeler için bir çıkış yolu sunuluyor. 

(Kaynak: The Guardian/Fiona Harvey)

(Çeviri: Yavuz Donat)