Mali piyasalarda deprem düzenlemeleri

mali piyasalarda deprem düzenlemeleri

Düzenleyici kurum ve kuruluşlar, deprem nedeniyle yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbiri hayata geçirdi.

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, sermaye ve finans piyasalarında yaşanabilecek olası sorunların engellenmesi amacıyla bir dizi geçici düzenleme, ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından hayata geçirilerek, mevcut işleyiş bozulmadan, aşırı oynaklıkların ve piyasalarda tıkanıklığın önüne geçilmesi yoluna gidildi.

Bu kapsamda Bankacılık düzenleme Denetleme Kurumu’da depremden etkilenen müşterilerin talep etmeleri halinde borçlarının 6 ay ertelenebileceğini açıklarken, Sermaye Piyasası Kurulu, 6 Şubat 2023 günü piyasa açılışından geçerli olacak şekilde geçici süreyle açığa satış işlemlerine yasak getirdi. Konuya ilişkin düzenlemede açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün kapatılan pozisyonlarında, aynı şekilde yasak kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Aynı düzenlemeyle, yatırımcıların satışa konu edecekleri payları için depo şartı uygulanmasına ve satışın, sadece ilgili kıymetin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapılmasına karar verildi.

Öte yandan SPK, ikinci bir kararla 6 Şubat 2023 tarihinde ve öncesinde kredili olmayan bir alım emri nedeniyle gerekli bedelin ödenmemesi halinde, kredili işlemlere dair tebliğin 16’ıncı maddesi gereğince işlem yapılmasına; kredili işlem süresince de asgari özkaynak tutma oranının yüzde 35 olarak uygulanacağını duyurdu.

İlgili karar gereğince bu durumdaki müşterilerin hiçbir alım emri, kendisine özkaynak tamamlama bildirimi gönderildiği tarihten, özkaynağın tamamlandığı tarihe kadar olan süre boyunca gerçekleştirilmeyecek, vadeli işlem pozisyonlarının teminat tamamlama çağrıları kredilendirilmeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşları başta olmak üzere, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara bir talimat gönderdi.

Merkez Bankası ayrıca, deprem bölgesinde kurulu bulunan firmaların kullanmış oldukları Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile Reeskont Kredisi geri ödemelerinde, 6 ay ek süre tanınmasına imkân sağlandığını açıkladı.