MART AYINDA REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ARTTI

tcmb faiz indirimi fiyat

Mart ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1,5 puan  artarak 110,8 oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre,  endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki  ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye  yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam  istihdama ilişkindeğerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken,  son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin  değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.


Detaylar şu şekilde:

“Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA)  bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 110,2 seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış  bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı  görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine  olan seyrin bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği, ihracat sipariş  miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler  lehine döndüğü gözlenmektedir.


Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı, mevcut  mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre güçlendiği  görülmektedir.


Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde,  ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki  ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir.


Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye  yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği  gözlenmektedir.


Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış  olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı  görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü  beklentilerin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık  dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1  puan artarak yüzde 17,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.”