MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU 1,3 TRİLYON LİRA

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 1 trilyon 336,2 milyar lira oldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, borç stokunun 674,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 661,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak 2020’ye kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 187,5 milyon lira tahsil edildi.