Merkezi yönetim bütçesi ekimde 95.5 milyar TL açık verdi

merkezi yönetim bütçesi

Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 569.2 milyar TL, bütçe gelirleri 473.8 milyar TL ve bütçe açığı 95,5 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 502.4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 28.7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

“Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ekim ayında 95 milyar 461 milyon TL açık vermiştir.  

2022 yılı Ekim ayında 22 milyar 110 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Ekim ayında 28 milyar 651 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir. 

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 569 milyar 211 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Faiz harcamaları 66 milyar 810 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 502 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Ekim ayında 569 milyar 211 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 307 milyar 416 milyon TL harcama yapılmıştır.  

Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10.9 iken 2023 yılında yüzde 10.2 olmuştur.  

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 oranında artarak 502 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 9.8 iken 2023 yılında yüzde 10.2 olmuştur. 

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 473 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Vergi gelirleri 409 milyar 427 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 54 milyar 293 milyon TL olmuştur. 

2022 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 224 milyar 162 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 111.3 oranında artarak 473 milyar 750 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ekim ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 8,8 iken 2023 yılında yüzde 9,6 olmuştur. 

2023 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125,2 oranında artarak 409 milyar 427 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 8,3 iken 2023 yılında yüzde 9,6 olmuştur. “