Moody’s, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Moody's

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Moody’s Investors Service, Türk bankacılık sistemi için görünümü durağan olarak değiştirdi. Seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ettiğini vurguladı

Moodys tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Türk bankaları için faaliyet ortamı zorlu ve değişken olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, hükümetin politika yapımında ortodoksluğa dönmek için Mayıs 2023’teki seçimler sonrası attığı ilk adımlar Türk bankaları için faaliyet koşullarını destekleyici niteliktedir.

Seçimlerin ardından iyileşen faaliyet koşulları nedeniyle görünüm istikrarlı ancak zorlu olmaya devam ediyor. Faaliyet koşulları zorlu olmaya devam edecektir. Türkiye’nin ekonomik performansının reel GSYH büyümesi ile yavaşlamasını bekliyoruz. 2022’de %5.6 olan büyümenin 2023’te %4.2’ye gerilemesi ve 2022’de %72 olan enflasyonun 2023’te %51 ile yüksek seyretmesi beklenmektedir.

Mayıs 2023’teki seçimlerin ardından hükümetin ortodoksluk yönünde attığı ilk adımların faaliyet koşullarını destekleyici nitelikte olduğunu düşünüyoruz.

Seçimlerden önceki dönemde uygulamaya konulan ortodoks olmayan tedbirlerin görünüm ufkumuz boyunca kademeli olarak gevşetileceğini düşünüyoruz.

Bankaların ortodoks politikaya geri dönüşten fayda sağlaması gerekse de, bu süreçte yanlış adımların sıralanması potansiyeline inanıyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesi, başta GSYH büyümesi olmak üzere faaliyet ortamına ilişkin temel beklentiler için risk oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye’nin (B3 istikrarlı) güçlü ihracat ve turizm sektörleri, Avrupa’daki kilit ihracat pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen, büyümeyi desteklemeye devam edecektir.

-Varlık riski yüksek olmaya devam edecektir-

2021 yılında %3.7 olan sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı 2022 yılında %2,4’e düşmüştür. Bununla birlikte, yeni sorunlu kredi oluşumu son bir yılda neredeyse iki katına çıkmıştır. 2022’de bir önceki yıla kıyasla, yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı borçluların geri ödeme kapasitesini azaltmıştır. Mevcut yüksek enflasyonist ortamda varlık ve teminat değerleri daha yüksek tahsilatları desteklemiştir ve bu durumun devam etmesini bekliyoruz

Ancak, Türk bankalarının varlık kalitesinin 2023 yılında, yavaşlayan büyüme ve hala yüksek olan enflasyon, borçluların geri ödeme kapasitesi üzerinde baskı yaratmalarının etkisiyle kötüleşmesini bekliyoruz. Ağırlıklı olarak yurt içine dönük faaliyet küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ve teminatsız perakende borçluların geri ödeme kapasitesindeki bozulmaya en çok maruz kalanlar olacaklarını öngörüyoruz.