Net uluslararası yatırım pozisyonu ekimde 255,7 milyar dolar açık verdi

fed faiz dolar

Net uluslararası yatırım pozisyonu ekimde 255,7 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2021 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre % 20,0 oranında artışla 306,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 12,1 oranında azalışla 562,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -384,7 milyar ABD doları iken 2021 Ekim sonunda -255,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre % 32,9 oranında artışla 123,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 14,2 oranında artışla 123,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 20,6 oranında artışla 50,5 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre % 36,6 oranında azalışla 145,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre % 7,7 oranında azalışla 104,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre % 26,9 oranında azalışla 21,3 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 16,6 oranında azalışla 5,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 2,4 artışla 47,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre % 5,0 oranında artarak 312,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre % 4,5 oranında artarak 34,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 13,3 oranında azalarak 13,6 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 4,1 oranında azalarak 68,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,5 oranında artarak 97,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.”