Net uluslararası yatırım pozisyonu haziranda 222,4 milyar dolar açık verdi

tcmb resmi rezerv varlıkları

Net uluslararası yatırım pozisyonu haziran ayında 222,4 milyar dolar açık verdi.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, 2021 yıl sonunda -253,5 milyar ABD doları iken 2022 Haziran sonunda -222,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“2022 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre % 2,5 oranında azalışla 281,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 7,1 oranında azalışla 503,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre % 11,5 oranında azalışla 98,3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 2,5 oranında artışla 124,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 2,2 oranında artışla 52,7 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre % 23,4 oranında azalışla 106,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre % 10,1 oranında azalışla 86,4 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre % 18,1 oranında azalışla 15,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 56,8 oranında azalışla 1,5 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 1,9 azalışla 44,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artarak 310,2 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre % 7,4 oranında artarak 37,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 15,8 oranında artarak 11,2 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku % 6,7 oranında azalarak 62,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 2,7 oranında azalarak 94,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.