NEW YORK’TAKİ COVID VAKALARI NEREDE YOĞUNLAŞIYOR?

‘The city that never sleeps’ (Hiç uyumayan şehir) diye anılan New York, şimdilerde adeta ölüm uykusunda. ABD’nin Wuhan’ı haline gelen kentte vaka sayısı 60 bine, can kaybı ise bine ulaştı. Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı bölgelerse kentteki toplumsal eşitsizliğe ışık tutuyor.

New York belediyesine ait resmi web sitesinde paylaşılan haritada, kentteki Covid-19 vakalarının bölgelere göre dağılımı gösteriliyor. Söz konusu harita, şehirdeki sınıfsal yapıya dair önemli ipuçları taşıyor.

En fazla vakanın görüldüğü bölgeler haritada kırmızı ile gösterilirken, sarı alanlar vaka sayısının en az olduğu yerlere işaret ediyor. Vaka sayısının en fazla olduğu Bronx, Brooklyn ve Queens isimli bölgelerin, mega kentin en düşük gelirli ve siyahilerin en yoğun yaşadığı bölgeler olması dikkat çekici.

Beyazların yoğun olarak yaşadığı Staten Island ile finans merkezi Wall Street, ünlü Times Meydanı gibi önemli yerlerin de içinde bulunduğu Manhattan’da ise vaka sayısının bariz biçimde daha az olduğu göze çarpıyor.

Resmi verilere göre New York kentinde beyazların oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 75 ile Staten Island iken, daha sonra yüzde 64 ile Manhattan geliyor. Bronx, Queens ve Brooklyn’de ise bu oran yüzde 40’larda. 

Söz konusu bölgelerde kişi başına düşen gelirde de ciddi bir makas söz konusu. Yıllık kişi başı gelirde Manhattan yaklaşık 73 bin dolarla en zengin bölgeyken, en fakir bölge olan Bronx’ta ise bu rakam yıllık 20 bin dolar civarında. 

 

(harita görsel: https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-data-map.pdf)