OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %13,7, İTHALAT %3,9 AZALDI

Ocak-Temmuz döneminde ihracat %13,7, ithalat %3,9 azaldı

Temmuz’da GTS’ye göre dış ticaret açığı 2,7 milyar dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle  oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış  ticaret verilerine göre  ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki  yılın aynı ayına göre %5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat %7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Temmuz  döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 azalarak      90   milyar 15 milyon dolar, ithalat %3,9 azalarak 116 milyar 605 milyon  dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %2,7, ithalat
%10,5 azaldı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020
Temmuz ayında %2,7 azalarak 14 milyar 972 milyon dolardan, 14 milyar
562 milyon dolara geriledi.
Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç  ithalat %10,5 azalarak 14 milyar 910 milyon dolardan, 13 milyar 348  milyon dolara geriledi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası
Temmuz ayında 1 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış  ticaret hacmi %6,6 azalarak 29 milyar 882 milyon dolara geriledi. Söz  konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %109,1 oldu.

Dış ticaret açığı Temmuz ayında %18,2 azaldı

Temmuz ayında dış ticaret açığı %18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon  dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı  karşılama oranı 2019 Temmuz ayında %82,9 iken, 2020 Temmuz ayında %84,8’e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde %55,6 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %55,6 artarak 17 milyar 85  milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. İhracatın  ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Temmuz döneminde %85,9 iken, 2020  yılının aynı döneminde %77,2’ye geriledi.

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95,1 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Temmuz ayında imalat  sanayinin payı %95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı
%2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.
Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat  sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı
%3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Temmuz ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %72,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Temmuz  ayında ara mallarının payı %72,3, sermaye mallarının payı %15,3 ve  tüketim mallarının payı %12,2 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020
Ocak-Temmuz döneminde ise ara mallarının payı %75,2, sermaye  mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %10,6 oldu.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya  yapılan ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi  sırasıyla  973 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 952 milyon dolar ile
ABD, 743 milyon dolar ile Irak, 704 milyon dolar ile Fransa takip  etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2’sini  oluşturdu.
Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.
Almanya’ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi  sırasıyla  5 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 428 milyon  dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolar ile Irak ve 4  milyar 233 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan  ihracat, toplam ihracatın %31,8’ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin’den yapılan  ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla  1  milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 233 milyon dolar ile
Rusya, 970 milyon dolar ile ABD, 962 milyon dolar ile Irak izledi. İlk
5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,0’ını oluşturdu.
Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde,
Çin’den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi  sırasıyla  10 milyar 948 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 964 milyon  dolar ile Rusya, 7 milyar 32 milyon dolar ile ABD ve 4 milyar 654  milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam  ithalatın %38,5’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat
%15,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre  2020 yılı
Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %15,4, ithalat %9,7 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise  2020 yılı Temmuz  ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kaldı, ithalat  ise %3,2 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı
%2,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4  sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır.
Temmuz ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam  ihracattaki payı %95,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi  ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9’dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek  teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı
%3,4’tür.
Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı
%82,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri  ithalatı içindeki payı %12,3’tür. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi  ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,4’tür. Bu dönemde yüksek  teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı  %13,2’dir.
Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Temmuz ayında 14  milyar 264 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Temmuz ayında, bir  önceki yılın aynı ayına göre %5,7 azalarak 14 milyar 264 milyon dolar,  ithalat %6,6 azalarak 17 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında dış ticaret açığı %10,7 azalarak 3 milyar 221 milyon  dolardan, 2 milyar 876 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı  karşılama oranı 2019 Temmuz ayında %82,4 iken, 2020 Temmuz ayında
%83,2’ye yükseldi.
İhracat 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde 85 milyar 140 milyon dolar  oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Temmuz  döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %13,8 azalarak 85 milyar 140  milyon dolar, ithalat %4,5 azalarak 111 milyar 668 milyon dolar olarak  gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %46,5 artarak 18 milyar
105 milyon dolardan, 26 milyar 528 milyon dolara yükseldi. İhracatın  ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Temmuz döneminde %84,5 iken, 2020  yılının aynı döneminde %76,2’ye geriledi.