Özel sektörün dış borcu 1.4 milyar dolar azaldı

dolar abd ekonomisi

Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 157,2 milyar ABD doları oldu.

Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 157,2 milyar ABD doları oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 98 milyon ABD doları azalışla 13,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 128 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 523 milyon ABD doları azalarak 9,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 487 milyon ABD doları azalışla 4,5 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 673 milyon ABD doları artışla 1,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları artarak 104,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 49 milyon ABD doları artarak 7,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 148,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,5’inin ABD doları, %35,4’ünün Euro, %2,2’sinin Türk lirası ve %2,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %37,8’inin ABD doları, %35,2’sinin euro, %20,7’sinin Türk lirası ve % 6,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, eylül sonu itibarıyla, 148,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %35,8’ini finansal kuruluşların, %64,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %73,4’ünü finansal kuruluşların, %26,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 44,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”