Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 1.1 milyar dolar azaldı

dolar abd ekonomisi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu nisan ayında 1,1 milyar dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,1 milyar ABD doları azalarak 156,5 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar ABD doları azalarak 147,7 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 709 milyon ABD doları artarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 687 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar ABD doları azalışla 12,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 24 milyon ABD doları artmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,1 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 777 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 49 milyon ABD doları artışla 5,1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 378 milyon ABD doları artışla 1,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar ABD doları artarak 104,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 308 milyon ABD doları artarak 7,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 147,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,0’ının ABD doları, %36,2’sinin euro, %2,3’ünün Türk lirası ve %2,5’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %34,7’sinin ABD doları, %41,5’inin euro, %17,4’ünün Türk lirası ve % 6,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla, 147,7 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %33,8’ini finansal kuruluşların, %66,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %74,4’ünü finansal kuruluşların, %25,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”