Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı

TCMB Yurtiçi Yerleşikler döviz mevduatı merkez bankası rezerv

Haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 3.2 milyar ABD doları azalarak 154.6 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3.9 milyar ABD doları azalarak 145.8 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 676 milyon ABD doları artarak 8.8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8 milyon ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.5 milyar ABD doları azalışla 12.3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 40 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1.2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 315 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 902 milyon ABD doları azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 33 milyon ABD doları artışla 5.1 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 495 milyon ABD doları artışla 1.6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.3 milyar ABD doları artarak 103,.7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 198 milyon ABD doları artarak 7.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 145.8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,0’ının ABD doları, %36.4’ünün Euro, %1.9’unun Türk lirası ve %2.7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8.8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %39.1’inin ABD doları, %38.2’sinin Euro, %15.6’sının Türk lirası ve % 7.1’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 145.8 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %34.7’sini finansal kuruluşların, %65.3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8.8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %76.1’ini finansal kuruluşların, %23.9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42.5 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.