PARLAMENTO’DAN AB’NİN EMİSYON AZALTIM HEDEFİNİN EN AZ %60’A ÇIKARILMASI ÇAĞRISI

Avrupa Parlamentosu dün, AB 2030 iklim hedefine ilişkin  pozisyonunu onaylayarak, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle  mücadelesinde uluslararası liderliğini pekiştiren önemli bir adım attı.

Parlamento, AB’nin emisyon azaltım hedefinin en az %60’a  çıkarılması çağrısında bulundu.
AB’nin azaltım hedefini mevcut bilimsel veriler ve Paris Anlaşması’nda belirlenen 1,5°C hedefi ile uyumlu hale getirmenin yolu,  birliğin en az %65 emisyon azaltımı yapmasından geçse de, bu karar Avrupa Komisyonu tarafından önerilen %55’lik azaltım hedefine kıyasla  önemli bir iyileştirme olarak değerlendiriliyor.


İklim Eylem Ağı (Climate Action Network, CAN) Avrupa Direktörü Wendel Trio “Avrupa Parlamentosu’nun AB’ye yönelik iddialı 2030 iklim  hedefi önerisi, iklim değişikliği tartışmalarını doğru bir tarafa  yönlendiriyor. Emisyonların en az %65 azaltılması hedefi, bilimin  gerektirdikleri ile AB iklim politikaları arasındaki boşluğun  kapatılmasına katkıda bulunuyor.

Bu öneri aynı zamanda, Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan milletvekillerinin geçtiğimiz yıl AB’nin  iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında daha cesur hareket etmesini  talep eden vatandaşların çağrısına kulak verdiklerini gösteriyor. Bu  durum, hem AB hem de dünya için oldukça iyi bir haber,” diyor.


AB’ye üye ülkelerin liderleri, önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi’nde  gerçekleşecek toplantıda birliğin 2030 iklim hedefini tartışmaya  açacaklar. Konsey başkanlığını yürüten Almanya, Aralık ayında Avrupa Konseyi’nin yeni hedefine ilişkin AB çapında bir anlaşmaya varacağını  taahhüt etti. Trio “Üye ülkeler, Avrupa Parlamentosu’nun iklim hedefi önerisini,
AB’nin Paris Anlaşması kapsamında verdiği taahhütlerini yerine  getirmesi amacıyla iyileştirilmesi gereken bir temel olarak  değerlendirmelidir. İklim değişikliğiyle mücadele vurgusunun güçlü  olduğu AB bütçesi ve kurtarma fonları, temiz teknolojilere dayalı  ekonomilere doğru adil bir dönüşüm gerçekleşebilmesi amacıyla fosil  yakıta bağımlı bölgeleri de destekleyecek. 2030 iklim hedefi ne kadar  güçlü olursa, AB üye ülkelerinde yeşil istihdam yaratmak ve  ekonomilerimizi canlandırmak amacıyla yaratılacak fırsatlar o kadar  fazla olacak,” diyor.


Can Europe Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz ise bu gelişmeyi Türkiye açısından değerlendirdi: “Avrupa Birliği’nin yeni iklim hedefinin, AB’nin önemli bir siyasi ve ticari  partneri olan Türkiye için kritik önemde etkileri olacak. Bu iddialı  hedefi fırsata çevirmesi Türkiye’nin yararına olacaktır. AB, bu  iddialı iklim hedefine uyumlu bir üretim, tüketim ve ticaret düzeni  getirmek için çalışıyor. Muazzam enerji verimliliği ve yenilenebilir  enerji potansiyeli ile Türkiye, iddialı bir iklim hedefi belirleyip  ortak geleceğimizi kontrolden çıkmış iklim krizinden koruyarak küresel  çabalar açısından öne çıkan bir aktör haline gelebilir. Ülkemizde de AB’deki gibi iddialı bir iklim hedefine hatta daha iyisine yönelik  adımlar atılabilir ve atılmalıdır”.