REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ AĞUSTOS’TA 106,2 OLDU

Reel kesim güven endeksi Ağustos’ta 5,5 puan artarak 106,2 oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan  açıklamaya göre,
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
“2020 yılı Ağustos ayında RKGE, bir önceki aya göre 5,5 puan  artarak 106,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket  sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam  sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması,  mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına  ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel  gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat  sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkilemiştir.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA)  bir önceki aya göre 5,8 puan artarak 105,2 seviyesinde  gerçekleşmiştir. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa  sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin artış  bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. İhracat sipariş miktarında,  bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı  gözlenmektedir.
Denge: İktisadi Yönelim Anketi’nin ilgili sorusuna toplam cevap  verenler içerisinde, pozitif (arttı, artacak, daha iyimser, normal  üstü, iyileşti) ve negatif (azaldı, azalacak, daha kötümser, normal  altı, kötüleşti) cevap verenlerin yüzdelerinin farkıdır.
Son üç aydaki üretim hacmi Son üç aydaki iç piyasa sipariş miktarı
Son üç aydaki ihracat sipariş miktarı
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış  olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir.
Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin  güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem  sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,3 puan  artarak yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış  bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç  aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek  on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler  lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir  önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde
15,8’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,1’e,  daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,1’e  yükselmiştir.”