Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Baykar, sunduğumuz desteklerden en asgaridüzeyde istifade eden şirket

Mehmet Fatih Kacır

Baykara Teknoloji’nin diğer firmalara kıyasla daha “imtiyazlı” teşvik aldığı iddialarına yanıt veren Bakan Fatih Kasır, “Baykar, pek çok büyük ölçekli yatırımlara sunduğumuz nakdi desteğin hiçbirinden yararlanmadı” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, devlet teşviği konusunda Baykar Teknoloji’ye daha “imtiyazlı” davranıldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı binasında Ankara gazetecileri ile bir araya gelen Kacır, 2023’te Türkiye’de 15 binden fazla yatırıma teşvik belgesi düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu yatırımlar arasında herhangi bir ayrım yapmamız, taraflı davranmamız söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

“Savunma sanayini Türkiye için en kritik alanlardan biri olarak görüyoruz” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık dediğimizde öncelikle savunma sanayi alanında bağımsızlığı sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Savunma sanayindeki bağımsızlığımızı takip edemeden bugünün dünyasında teknolojik ve siyasi bağımsızlıktan bahsedemeyiz” şeklinde konuştu.

“Sunduğumuz desteklerden en asgari düzeyde istifade eden belki de Baykar olmuştur” diyen Fatih Kacır, şöyle devam etti:

Proje bazlı devlet destekleri kapsamında Türkiye’nin büyük ölçekli, stratejik yatırımlarına çok geniş alanda destek ve teşvik sunma imkanına sahibiz. Yatırım yeri tahsisinden, sigorta pirimi desteklerine, vergi indirimden enerji, faiz, nitelikli istihdam desteğine kadar gerek nakdi gerek gayri nakdi desteği biz bugüne kadar proje bazlı devlet desteklerimiz kapsamında Türkiye’de yatırım yapan yerli ve yabancı firmalara sunduk.

Baykar özelinde bir değerlendirme yapmak gerekirse Baykar, proje bazlı devlet desteklerindeki hiçbir nakdi destekten yararlanmayı talep etmedi. Biz de Baykar’a hiçbir nakdi destek sunmadık. Baykar’a sunduğumuz destekler, vergi indirimlerinden gümrük vergisi, KDV, kurumlar vergisi kolaylıklarından ve sigorta primi desteklerinden ibaret. Bunlar standart destekler. Az önce bahsettiğim 15 binden fazla yatırıma sunduğumuz destekler bunlar büyük ölçüde.

Baykar ayrıca, proje bazlı devlet destekleri kapsamında sunduğumuz devlet destekleri kapsamında sunduğumuz sigorta primi desteğinden de henüz şimdiye kadar yararlanmadı.

Yatırım yeri tahsisi sunmuşuz ama Baykar, yatırım yerlerini kendi öz kaynakları ile satın almayı tercih etmiş. Bunun yanında faiz desteği, nitelikli eleman desteği, enerji desteği gibi pek çok büyük ölçekli yatırımlara sunduğumuz nakdi desteğin hiçbirinden Baykar yararlanmamış. Hiçbiri için de bir başvuru yapmamış. Bu yönüyle bakıldığında; bu ölçekteki yatırımlar içinde devlet desteklerinden en düşük düzeyde istifade eden bir firmadan bahsediyoruz.

Otomotivden kimyaya kadar geniş bir alanda yabancı markalar ile yabancı sermayeli firmalara da destek verdiklerini söyleyen Bakan, “Yabancı firmalara sunduğumuz destekler, karalama konusu yapılmıyor. Bir milli markaya sunduğumuz destek karalama konusu yapılıyor” dedi ve ekledi:

Biz sağlıktan makinaya kadar pek çok sektörde destek veriyoruz. Ama ne hikmetse bunların hiçbiri karalama konusu yapılmıyor, savunma sanayine verdiğimiz destekler karalama konusu yapılıyor. Bunu da kamuoyunun değerlendirmesine sunuyoruz. Milli yatırımları karalamak bugüne kadar hiç kimseye bir şey kazandırmadı, bundan sonra da kazandırmayacak.


Ne olmuştu?


CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, 30 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklamada, Baykar Teknoloji’nin İHA ve akıllı sistemler üretme tesislerine yapılacak devlet yardımının genişletilmesini kararını eleştirmişti.


“İstanbul İlinde Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4/9/2019 Tarihli ve 1504 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”da “İstanbul ilinde” ibaresi “İstanbul, Edirne ve Tekirdağ ile Baykar Sanayi İstanbul Özel Bölgesi ve ilave alanları” olarak değiştirilmişti.

Okakın, kararla ilgili olarak “İnovasyona öncülük etme potansiyeliyle başta savunma sanayi olmak üzere katma değeri yüksek üretim iddiası heves olmaktan öte uygunalabilir, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir model olmak zorunda” demiş ve “Sanayi finansmanının, kamudan kaynak aktarımının, devlet desteğinin eşitsiz uygulanması sanayisizleşme kavramını ortaya çıkarıyor”
ifadelerini kullanmıştı.

Okakın ayrıca, “Bu kapsamda sanayi yatırım ve teşviklerine dönük imtiyazlı uygulamaları doğru bulmuyoruz. İktidarın kuralsızlaştırma politikalarını derhal sorgulaması gerekir” eleştirisini getirmişti.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın’ın eleştirisine Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından cevap vermiş, “Bugüne kadar defalarca açıkladık. Baykar olarak ne bir lira nakit ve hibe desteği aldık ne de bir kuruş banka kredisi kullandık. Savunma sektörüne sunulan proje bazlı teşviklerde nakit ve hibe desteği almayan tek firmayız” demişti.

Muhabir: Gökçen Tuncer