SOCAR TÜRKİYE’NİN ALİAĞA’DAKİ ÜÇ TESİSİ ‘SIFIR ATIK BELGESİ’ ALDI

Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atıkları kaynağında ayrıştırarak geri  kazanımını sağlayan SOCAR Türkiye’nin Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama üretim birimleri, ‘Sıfır Atık Belgesi’  aldı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’da Rafineri ve Petrokimya İş Birimi çatısı altında faaliyet  gösteren iştirakleri Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama A.Ş. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamındaki tüm kriterleri  yerine getirerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı. Böylece üç tesis de atık yönetimi konusunda gerekli  ekipman ve sistem altyapısını tamamlayıp mevzuatta belirtilen  kriterleri sağladığını, atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye  geri kazandırıldığını belgelemiş oldu.

Geri kazanım miktarı %32 arttı
Sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde Petkim, STAR Rafineri ve SOCAR Depolama tesislerinin üretim birimleri için ortak bir atık  yönetim sistemi kurduklarını ifade eden SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya Başkanı Anar Mammadov, “Üç şirketimizde başlattığımız Sıfır
Atık Projesi ile kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların  yerinde toplanarak ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Bu  doğrultuda tüm üretim sahalarımızda atık yönetim sistemleri ile atık  toplama araçlarımızı yeniledik. Atık geçici depolama alanlarında  iyileştirme yaptık. Yıl içinde tüm personelimize yönelik eğitim ve  bilinçlendirme çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalarımız sonucunda SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’ne bağlı üretim birimlerinde  geri kazanım miktarlarını %32’lere varan oranlarda artırdık. Aldığımız Sıfır Atık Belgesi, bundan sonraki çalışmalarımız için bize motivasyon  kaynağı olacak” diye konuştu.

Hedef, platin sıfır atık belgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017’de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma  ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek  nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını  taşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje  çerçevesinde Sıfır Atık Yönetmeliği kriterlerini sağlayan şirket ve  kurumlara 5 yıl geçerliliği olan Sıfır Atık Belgesi veriliyor. Bu  belgenin alınmasından sonra takip eden 12 aylık süre içinde gümüş,  altın ve platin sıfır atık belgesi için müracaat edilebiliyor. SOCAR Türkiye, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’ne bağlı üretim tesisleri  için önümüzdeki bir yıl içinde gümüş, altın veya platin sıfır atık  belgesi için başvuruda bulunmayı planlıyor.