S&P DÜŞEN PETROL FİYATLARI NEDENİYLE 14 ÜLKENİN KREDİ NOTUNU GÖZDEN GEÇİRDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ülkelere etkilerini değerlendirerek, Angola, Nijerya, Umman, Meksika, Kuveyt’in kredi notunu düşürdü, Bahreyn ve Kolombiya’nın kredi not görünümünde ise aşağı yönlü revizyona gitti.

S&P’nin Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Katar, Irak, Bahreyn, Kolombiya, Angola, Nijerya, Umman, Meksika ve Kuveyt’e ilişkin not değerlendirmelerini içeren açıklamaları, kuruluşun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Angola’nın kredi notunu “B-“den “CCC+”ya düşüren S&P, notun görünümünü de “durağan” olarak belirledi. Söz konusu karara gerekçe olarak, son zamanlarda petrol fiyatlarındaki keskin düşüşlerin ülkenin dış ve mali açıkları ile artan finansman baskılarını vurguladığı belirtildi.

S&P, Nijerya’nın da kredi notunu “B”den “B-“ye indirirken, notun görünümünü “durağan” olarak belirledi. Not indiriminin ana tetikleyicisinin düşük petrol fiyatları olduğu belirtilen açıklamada, “Düşük petrol fiyatları Nijerya’nın dış ve mali pozisyonlarına yakın vadede zarar verecek. Hükümetin politika tepkilerinin petrol gelirlerindeki düşüşü hafifletmek için yeterli olması beklenmiyor ve döviz rezerv seviyelerinin baskı altında olması muhtemel.” denildi.

Umman’ın kredi notunu “BB”den “BB-“ye düşüren ve not görünümünü ise “negatif” olarak belirleyen S&P, açıklamasında, “Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Umman’ın mali ve dış baskılarını artıracak. Bu da 2014-2015 petrol şoku döneminden daha zayıf tamponlara sahip olan hükümetin kamu dengesinde hızlı bozulmaya yol açacak.” ifadelerine yer verdi.

S&P, koronavirüsün yayılmasının ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ülkenin halen sıkıntılı olan ekonomik görünümüne zarar vereceğini belirterek, Meksika’nın kredi notunu, “A-“den “BBB”ye indirdi, not görünümünü ise “negatif”te bıraktı.

Kuveyt’in kredi notunu “AA”dan “AA-“ye indiren ve notun görünümünü “durağan” olarak belirleyen S&P, açıklamasında, ülkenin hidrokarbon ihracatına yüksek bağımlılığı göz önüne alındığında, 2020-2021 yıllarındaki önemli ölçüde düşük petrol fiyatlarının Kuveyt için olumsuz ekonomik ve mali sonuçları olacağını vurguladı.

Bahreyn ve Kolombiya’nın not görünümü aşağı yönlü revize edildi

S&P, Bahreyn’in kredi notu görünümünü “pozitif”ten “durağan”a çevirirken, kredi notunu ise “B+” olarak teyid etti. Söz konusu karara gerekçe olarak Bahreyn’in enerji dışı gelirlerini artırma çabalarına rağmen, gelirlerinin petrole bağlı olmaya devam ettiği gösterilirken, petrol fiyatlarındaki yükselişle ülkenin cari açığının artacağını, bunun da dış kırılganlıkları yükselteceği bildirildi.

Kolombiya’nın not görünümünü de “durağan”dan “negatif”e çeviren S&P, kredi notunu “BBB-” olarak teyid etti. Açıklamada, son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüş ve koronavirsün olumsuz etkisi nedeniyle Kolombiya’nın dış profilinin daha düşük ihracat kazançları ve daha geniş bir cari açık ile zayıfladığı, ülkenin ekonomik büyüme beklentileriyle ilgili endişelerin arttığı ifade edildi.

7 ülkeye not teyidi

S&P, Suudi Arabistan’ın uzun dönem kredi notunun “A-” seviyesinde teyid ederken, not görünümünü “durağan” olarak belirledi. Konuya ilişkin açıklamada, “Suudi Arabistan’ın hem mali hem de dış dengeler üzerindeki güçlü net varlık konumuna ilişkin tahminimiz önemli bir derecelendirme desteği olmaya devam ediyor, ancak uzun süreli düşük petrol fiyatları net varlık stokunu aşındıracak ve derecelendirmeler üzerinde baskı yapmaya başlayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın uzun dönem kredi notunu “BBB-” olarak teyit eden S&P, notun görünümünü “durağan”da bıraktı. Kuruluş açıklamasında, “2020 ve 2021 için petrol fiyat varsayımlarımızı önemli ölçüde düşürdük. Öte yandan küresel ekonomik görünüm, koronavirüs pandemisi nedeniyle önemli ölçüde zayıfladı. Bununla birlikte, sağlam dış ve kamu bilançosunun bulunduğu bir ortamda Rusya’nın esnek döviz kuru ve katı mali kurallarını içeren güçlü dış politika çerçevesi, ekonomisinin bu şokları absorbe etmesini sağlar.” değerlendirmelerinde bulundu.

S&P, Azerbaycan’ın kredi notunu da “BB+” seviyesinde, notun görünümünü “durağan”da bırakırken, buna gerekçe olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşe karşın, Azerbaycan’ın kamu ve dış bilançosunun şu anda güçlü olmasını ve dış şoklara karşı bir tampon sağlamasını gösterdi.

Kazakistan’ın kredi notunu ise “BBB-” olarak teyid eden, notun görünümünü “durağan”da bırakan kuruluş, “Kazakistan’ın güçlü kamu ve dış dengesi, mevcut petrol fiyatlarındaki şoktan kaynaklanan etkileri hafifletmesine yardımcı oluyor.” açıklamasını yaptı.

S&P, Malezya’nın kredi notunu “A-” ve not görünümünü “durağan” olarak teyid etti. Malezya’nın temel kredi notu gücünün, sağlam dış pozisyonu ve yüksek para politikası kredibilitesi olduğu belirtilen açıklamada, bunların petrol fiyatlarındaki son sert düşüşe karşın kredi notunu desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Katar’ın kredi notunu da “AA-” olarak teyid eden, not görünümünü “durağan”da bırakan kuruluş, karara gerekçe olarak, “Petrol fiyatlarındaki son sert düşüşle birlikte, petrol fiyat tahminlerimizde revizyonlar yaptık. Bununla birlikte, Katar’ın kamu ve dış bilançoları halen güçlü durumda ve dış şoklara karşı koymak için bir tampon sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

S&P, Irak’ın kredi notunu “B-” olarak teyid edip, notun görünümünü “durağan”da bırakırken, açıklamasında “Petrol fiyatlarındaki düşüş, Irak’ın mali açığını üçe katlayacak ve cari işlemler dengesini 2020’nin üzerinde bir açığa itecektir. Buna karşın, Irak dünyanın dördüncü en büyük petrol üreticisi ve en düşük maliyetli üreticilerinden biri olmaya devam edecek.” değerlendirmelerine yer verdi.