SPK BORSA İSTANBUL’DA BUGÜN AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNİ YASAKLADI

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Borsa İstanbul Pay Piyasasında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. SPK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1 inci maddesi  çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir  ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının  korunmasını teminen, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa
İstanbul A.Ş pay piyasalarında 28.02.2020 tarihinde;

1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış  tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların  da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve  yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

2. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun  yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmiştir.”