SPK, deprem bölgesinde bulunan halka açık şirketlerin 12 aylık bilançolarını açıklayabilmeleri için süreyi uzattı

spk

Sermaye Piyasası Kurulu, şirket merkezi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ağır yıkıma neden olan depremlerden etkilenen illerde bulunan ve sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketlerin, muhtemel personel kayıpları ve maddi kayıplara bağlı aksaklıklar yaşayabileceklerini dikkate alarak, 2022 yılı 12 aylık bilançolarını son açıklama tarihini öteledi.

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, Olağanüstü Hal bölgesine daha sonra dahil edilebilecek illerdekileri de kapsayacak şekilde, hisse senetleri borsa veya teşkilâtlanmış bir pazar yerinde işlem gören sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler, 12 aylık bilançolarını 2023 yılı ilk çeyreğine ait 1 ocak-31 Mart 2023 dönemine ilişkin bilançoların son bildirim tarihine kadar açıklayabilecekler.

Aynı karara göre, merkezi Olağanüstü Hal bölgesinde olup, hisse senetleri borsa veya teşkilâtlanmış bir pazar yerinde işlem görmeyen sermaye piyasası mevzuatına tabi şirketler ise 12 aylık bilançolarını, son bildirim tarihini takip eden ayın sonuna kadar açıklayabilecek. Buna göre, varsa kapsama giren özel hesap dönemine sahip işletmeler de, söz konusu haktan kıyasen yararlandırılacak.

Bununla birlikte, depremden dolayı bilançolarını yasal süresi içinde iletemeyecek sermaye piyasası mevzuatına tabi diğer şirketler de, ilgili tebliğin 13. maddesine istinaden SPK’dan ek süre talebinde bulunabilecek.

Öte yandan SPK, yatırım fonlarına 1 ocak-31 Mart 2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş bilançoları ile emeklilik yatırım fonlarına, aynı döneme ait yıllık raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ilan edebilmeleri için 30 Nisan 2023 tarihine kadar ek süre verdi.