Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu yürürlüğe girdi

Spor Kulüpleri

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun amacı; spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartlan ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi.

Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dâhil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabi olduğu hatırlatılan Kanunda, “Bu Kanunda spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.” denildi.