TARIM YASASINI PROTESTO EDEN HİNTLİ ÇİFTÇİLER AÇLIK GREVİNDE

Hindistan’da yeni tarım yasalarını protesto eden on binlerce çiftçinin ülke genelindeki eylemleri 19. gününe girerken, çiftçiler bu sabah bir günlük açlık grevine başladı.

Başbakan Narendra Modi hükümetine, bir süre önce çıkarılan yasaları geri çekmesi için baskı yapan çiftçiler, tarım reformunun mahsul fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini ve kazançlarını düşüreceğini belirtiyor.

Hindistan’da yeni tarım yasası çiftçilere mahsullerini, asgari fiyat garantisinin verildiği hükümet tarafından işletilen toptan satış pazarlarının ötesinde özel alıcılara satmalarına izin veriyor. 

Ancak çiftçiler, ‘hükümetin minimum garantili fiyattan tahıl almayı bırakacağını ve yasaların kendilerini ‘serbest piyasanın insafına terk edeceğini’savunarak söz konusu reformunyalnızca büyük şirketlere fayda sağlayacağını düşünüyor.

Tarım, Hindistan’ın 2,9 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 15’ini oluştururken, yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusun yarısından fazlası geçimini topraktan sağlıyor. 

Son yıllarda borca batan binlerce çiftçinin intihar ettiği ülkede, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi var olan kronik sorunları daha da büyütüyor. 

Hükümet geçtiğimiz eylül ayında tarım sektörünü canlandırmayı hedefleyen ve ‘çiftçileri aracıların tiranlığından kurtaracağını’ vaat eden üç yeni yasayı kabul etmişti. 

Söz konusu üç kanunun tamamen iptal edilmesini isteyen çiftçiler, mahsulleri için hükümet tarafından garanti edilen Minimum Destek Fiyatı (MSP) talep ediyor.