TBB, TCMB Başkanı Erkan ile yapılan toplantının detaylarını açıkladı

TBB TCMB

TBB ve TCMB Başkanı Erkan’ın toplantısında, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik desteklerikapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Bankalar Birliği  (TBB) yönetimi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründe son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelmiştir. 

Toplantıda, bankacılık sisteminde döviz dönüşümlü mevduatların azaltılması ve Türk Lirasına geçiş ile TCMB’nin ihracat ve yatırıma yönelik destekleri kapsamında reeskont ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine (YTAK) yönelik uygulamalar değerlendirilmiştir.  

Türk Lirasına geçiş hedefinin önlemler sonrası devreye giren olumlu görünümü ve devamına yönelik ortak öneri çalışması, dezenflasyon hedefiyle uyumlu kredi akışının sağlıklı işleyişinin devamına dair öneriler ve TCMB ile birlikte ihracat ve yatırım kredilerindeki olumlu seyrin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmeler toplantının ana gündem maddeleri olmuştur.   

Ayrıca, geliştirilmekte olan Toplumsal Yatırım Notu’na ilişkin bir çerçeve oluşturularak ortak çalışma yürütülmesine dair mutabakat sağlanmıştır.  

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, para politikasının enflasyonun düşürülmesine odaklanmasını çok değerli ve olumlu bulduklarını belirtmiştir. Ekonominin daha da güçlendirilmesini amaçlayan uygulamaların olumlu sonuçlarının görülmekte olduğunun altını çizen TBB Başkanı Çakar, yatırımların ve büyümenin devam ettiğini, görünümün pozitife döndüğünü, öngörülebilirliğin arttığını ve risk priminin azaldığını söylemiştir.   

TBB Başkanı Çakar, piyasalarda istikrarın ve güvenin korunması sayesinde Türk lirasına olan talebin artması ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyümenin bankacılık sektörünce finansmanına olan katkısının dengeli ve kaliteli şekilde güçlenmesini destekleyeceğini ifade etmiştir.   

TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime dikkat çekerek Türk Lirasına geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Erkan, para politikasının birikimli ve gecikmeli etkilerinin devreye girmesiyle, dezenflasyonun 2024 yılında son Enflasyon Raporu’nda ilan edilen patikayla uyumlu şekilde gerçekleşeceğini öngördüklerini vurgularken, reel sektör ve piyasaların dezenflasyon patikasına olan inancının arttığını ve beklentilerde fiyatlama davranışlarına da yansımaya başlayan bir iyileşme görüldüğünü ifade etmiştir. 

TCMB Başkanı Erkan, politikalarda kararlılık ve koordinasyonun öneminin altını çizmiş ve bankacılık sektörünün Türk Lirasına geçişi destekleyen çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiştir.”