TCMB, “2023 Yılı Para ve Kur Politikası Metni” yayımlandı

tcmb faiz kararı

TCMB, “2023 Yılı Para ve Kur Politikası Metni” yayımlandı.

”Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve
sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçlar kullanılmaya devam
edilecektir. Kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrar gözetilecektir.
TCMB’nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek
uygulanmaya devam edilecektir.

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, Hükümet ile birlikte belirlenen orta vadeli
enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu’nda açıklanan tahminler
ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli
olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır.

TCMB’nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin
politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının
etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir.

Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık
hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının (TL) ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla
güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk yarısı için
mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bankaların fonlama, teminat ve
kredi kanallarını kullanım imkânları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir.

TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı
kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir.
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetler, 2023 yılında öngörülen
enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile desteklenecektir.
Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek ve döviz kurları, serbest piyasa koşullarında, arz ve
talep dengesine göre oluşacaktır.

Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesi
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve
rezervlerin artırılmasına devam edilecektir. Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemeler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir.”