TCMB ARALIK AYI AYLIK FİYAT GELİŞMELERİ RAPORUNU YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gıda yıllık  enflasyonunda baz etkisi kaynaklı düşüşe karşın döviz kurunun  gecikmeli etkileri ile uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının  seyrinin etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.


TCMB tarafından yayımlanan Aralık ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda şöyle denildi:
“Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 1,25 oranında artmış,  yıllık enflasyon 0,57 puan yükselerek 2020 yılını yüzde 14,60 oranında  tamamlamıştır. Yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisi temel  mallar olurken, dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışma  sürmüştür. Dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkileri, talep  koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı  olarak fiyat artışları alt kalemler genelinde güçlü seyretmiştir. Bu  görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve  eğilimleri yükselmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki artışla  birlikte enerji enflasyonu yükselirken, hizmet enflasyonundaki artış  görece sınırlı kalmıştır. Gıda grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle  sınırlı ölçüde gerilese de, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia  fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatlar artış eğilimini  sürdürmüştür.

Değerlendirmeler

Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,25 oranında artmış ve  yıllık enflasyon 0,57 puan artarak yüzde 14,60 olmuştur. Bu dönemde B  ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,80 ve 1,05 puan  artarak yüzde 14,52 ve yüzde 14,31 olarak gerçekleşmiştir. Alt  grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir  önceki aya göre temel mal, enerji ve hizmet gruplarının katkıları  sırasıyla 0,49, 0,16 ve 0,06 puan artmış, alkol-tütün-altın ve gıda  gruplarının katkıları sırasıyla 0,13 ve 0,01 puan azalmıştır.


Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre
B ve C göstergelerinin eğilimlerinde artış izlenmiştir. Bu dönemde,  enflasyon eğilimi temel mal grubunda yataya yakın bir seyirle yüksek  seviyesini korurken, hizmet grubunda kademeli artışını sürdürmüştür. Hizmet fiyatları Aralık ayında yüzde 0,59 oranında artmış, grup  yıllık enflasyonu 0,24 puan artarak yüzde 11,66 olmuştur. Yıllık  enflasyon lokanta-otel ve ulaştırma hizmetlerinde yataya yakın  seyrederken, diğer alt gruplarda yükselmiştir. Mevsimsellikten  arındırılmış veriler, konaklama grubunda daha belirgin olmak üzere  lokanta-otel grubu aylık artışında bir miktar yavaşlamaya işaret  etmiştir. Haberleşme hizmetleri fiyatlarında ise internet ücreti  kaynaklı artış kaydedilmiştir. Diğer hizmetler grubunda sağlık  hizmetleri, sigorta ve avukatlık ücretlerindeki artışlar öne çıkmıştır.
Temel mal enflasyonu Aralık ayında 1,92 puan artışla yüzde 17,24  olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel  mallarda yükselirken, giyim ve ayakkabı grubunda gerilemiştir.


Dayanıklı tüketim malları grubunda fiyat artışları alt kalemler  geneline yayılmış (beyaz eşya, otomobil ve mobilya sırasıyla aylık  yüzde 5,97, 3,95 ve 3,29), Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli  yansımaları, hızlı kredi genişlemesine bağlı talep yönlü unsurlar ve  uluslararası metal fiyatlarındaki artışlar bu görünümde belirleyici  olmuştur. Böylelikle dayanıklı mal yıllık enflasyonu yüzde 30,40’a  ulaşmıştır. Bu dönemde, diğer temel mal enflasyonunda döviz kurunun  gecikmeli etkilerine bağlı kademeli yükseliş devam etmiştir. Diğer  taraftan, giyim ve ayakkabı grubunda zayıf seyreden sektörel talep  koşullarının etkisiyle fiyatlar bir önceki yıl seviyesinin altına (yıllık enflasyon yüzde -0,57) gerilemiştir. Enerji fiyatları Aralık  ayında yüzde 1,47 oranında artmıştır. Bu dönemde akaryakıt fiyatları  uluslararası petrol fiyatlarını takiben yüzde 3,50 oranında yükselmiş,  katı yakıtlar ve doğalgaz fiyatları ise sırasıyla yüzde 0,75 ve 0,68  oranında artmıştır. Bu gelişmelerle, enerji yıllık enflasyonu 1,36  puan artarak yüzde 5,64 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında, grup  enflasyonu üzerinde elektrik, doğalgaz ve İstanbul şebeke suyu fiyat  ayarlamalarının etkisi görülecektir.


Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda Aralık ayında yüzde 2,53  oranında artış gözlenmesine rağmen grup yıllık enflasyonu baz etkisi  kaynaklı olarak 0,47 puan azalmış ve yüzde 20,61 olmuştur. Bu dönemde  yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda 0,68 puan azalışla yüzde 26,34’e, işlenmiş gıda grubunda ise 0,40 puan azalışla yüzde 15,52’ye  gerilemiştir. İşlenmemiş gıda grubunda mevsimsellikten arındırılmış  veriler, taze meyvede daha belirgin olmak üzere taze meyve sebze  fiyatlarında artışa işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıdada, yumurta (yüzde 12,86), pirinç (yüzde 5,75), tavuk eti (yüzde 5,49) ve bakliyat (yüzde 2,62) kalemlerindeki hızlı fiyat artışlarının Aralık ayında da  devam ettiği ve yıllık enflasyonun oldukça yüksek düzeylerde  seyrettiği gözlenmiştir. Bu dönemde genele yayılan fiyat artışlarının  gözlendiği işlenmiş gıdada aylık fiyat artışı yüzde 1,70 olmuştur.
Uluslararası buğday fiyatlarının da yansımasıyla ekmek ve tahıllar  grubu yüzde 1,61 oranında artarken, gerek döviz kurunun gecikmeli  etkileri gerekse uluslararası fiyatlara bağlı olarak katı ve sıvı yağ  fiyatları yüzde 5,09 oranında yükselmiştir. Bu gelişmelerle, taze  meyve-sebze dışı gıda grubu yıllık enflasyonu sınırlı bir düşüşle  yüzde 18,06 olmuştur. Özetle, gıda yıllık enflasyonunda baz etkisi  kaynaklı düşüşe karşın döviz kurunun gecikmeli etkileri ile  uluslararası tarımsal emtia fiyatlarının seyri etkili olmaya devam  etmiştir.

Yİ-ÜFE

Yurt içi üretici fiyatları Aralık ayında yüzde 2,36 oranında  yükselmiş, yıllık enflasyon 2,04 puan artarak yüzde 25,15 olmuştur. Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta birikimli döviz kuru etkileri  ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yanı sıra  bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve güçlü talep koşulları da rol  oynamıştır. Bu dönemde, özellikle endüstriyel metal, petrol ve  tarımsal emtia fiyatları belirgin bir artış kaydetmiştir. Petrol ve  ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi bir miktar  gerilemekle birlikte yüksek seviyesini korumuştur. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyonun tüm  alt gruplarda yükseldiği görülmektedir. Aylık bazda ara malları grubu  fiyat artışında demir-çelik, inşaat ara girdileri ve kâğıt ürünleri  öne çıkarken, sermaye malı fiyatlarındaki yükselişte metal yapı  ürünleri ile makineler etkili olmuştur. Dayanıklı tüketim malları  fiyatlarında ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünlerinde fiyat  artışları izlenirken, uluslararası altın fiyatlarındaki gerilemeye  bağlı olarak mücevherat kaleminde bir miktar düşüş görülmüştür. Dayanıksız tüketim mallarındaki yükselişte katı-sıvı yağlar, et ve süt  ürünleri belirleyici olmuştur. Enerji fiyatlarındaki artışta petrol  ürünleri belirgin şekilde öne çıkmıştır. Bu gelişmelerle, tüketici  fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam  etmiştir.”