TCMB BEKLENTİ ANKETİNDE YIL SONU TÜKETİCİ ENFLASYON BEKLENTİSİ %11,23’E YÜKSELDİ

tcmb swap katar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket  döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu.


TCMB’den yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi  bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket  dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu:

“2021 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay  sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin  ortalama olarak yüzde 29,63 olasılıkla yüzde 9,00 – 9,99 aralığında,  yüzde 35,29 olasılıkla yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 21,89  olasılıkla ise yüzde 11,00 – 11,99 aralığında artış göstereceği  öngörülmektedir.


Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan  değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 28,85’inin  beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 44,23‘ünün  beklentilerinin yüzde 10,00 – 10,99 aralığında, yüzde 19,23‘ünün  beklentilerinin ise yüzde 11,00 – 11,99 aralığında olduğu  gözlenmektedir. 2021 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay  sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin  ortalama olarak yüzde 27,17 olasılıkla yüzde 8,00 – 8,99 aralığında,  yüzde 36,80 olasılıkla yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 13,24  olasılıkla ise yüzde 10,00 – 10,99 aralığında artış göstereceği  öngörülmektedir.


Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan  değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri  değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,00‘nin beklentilerinin  yüzde 8,00 – 8,99 aralığında, yüzde 45,83‘ünün beklentilerinin yüzde 9,00 – 9,99 aralığında, yüzde 14,58’inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 – 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Faiz Beklentisi..

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz  oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,09 iken, bu anket  döneminde yüzde 17,04 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde ve  bu anket döneminde yüzde 17,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo  ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket  döneminde ve bu anket döneminde yüzde 17,00 olarak gerçekleşmiştir.


Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay  sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki  anket döneminde yüzde 12,59 iken, bu anket döneminde yüzde 12,37‘ye  düşmüştür. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise  aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,30 ve yüzde 12,05 olarak  gerçekleşmiştir.

Döviz Kuru Beklentisi..

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki  anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL olmuştur. 12  ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH Büyüme Beklentisi..


GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket  döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.”