TCMB: Finans dışı firma net döviz pozisyonu Mart’ta 90,35 milyar dolar açık verdi

tcmb faiz kararı

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Mart’ta 90,35 milyar dolar açık verdi.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Mart 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Şubat 2023 verilerine göre varlıklar 938 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 2.954 milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 90.353 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Şubat 2023 dönemine göre 3.892 milyon ABD doları artmıştır.

Mart 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 1.819 milyon ABD doları azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 404 milyon ABD doları, 330 milyon ABD doları ve 147 milyon ABD doları artmıştır ve sonuç olarak varlıklar 938 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1.573 milyon ABD doları ve 1.417 milyon ABD doları artarken, ithalat borçları 36 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2.954 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Şubat 2023 dönemine göre 823 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 595 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 706 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 831 milyon ABD doları artmıştır.

Mart 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 146.773 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 84.451 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 62.322 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Şubat 2023 dönemine göre 2.871 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyindedir. “