TCMB: Finans dışı firma net döviz pozisyonu Nisan’da 85,56 milyar dolar açık verdi

tcmb döviz piyasasına müdahale

Finans dışı firma net döviz pozisyonu Nisan’da 85,56 milyar dolar açık verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Nisan 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mart 2023 verilerine göre varlıklar 5.247 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 1.219 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 85.562 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2023 dönemine göre 6.466 milyon ABD doları azalmıştır.

Nisan 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 5.575 milyon ABD doları ve 391 milyon ABD doları artarken, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 621 milyon ABD doları ve 98 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 5.247 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 933 milyon ABD doları, 208 milyon ABD doları ve 78 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 1.219 milyon ABD doları azalmıştır. 

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart 2023 dönemine göre 443 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar 521 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 956 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 185 milyon ABD doları azalmıştır.

Nisan 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.211 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.382 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 66.829 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Mart 2023 dönemine göre 5.370 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyindedir.”