TCMB: GENİŞ PARA ARZI M3 OCAK 2021 DÖNEMİNDE YILLIK %32,1 BÜYÜDÜ

Geniş para arzı M3, Aralık 2020 döneminde yıllık %34 büyümenin  ardından Ocak 2021 döneminde yıllık %32,1 büyüdü. En dar para tanımı  olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %69,6 olarak  gerçekleşirken Ocak ayında %62,2’ye düştü.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, parasal sektör  tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için aralık 2020’da %40,4 iken Ocak 2021’da %37,5 oldu. Finansal olmayan  kuruluşlara verilen krediler ise Aralık 2020’da bir önceki yıla göre %35,2 artarken, Ocak 2021 döneminde bir önceki yıla göre %33,6 arttı.


Detaylar şu şekilde:
“Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye  katkısı incelendiğinde  vadeli mevduatların para arzına en büyük  katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği  görülmektedir.


Ocak 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık %32,1  oranındaki büyümede %20 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş,  bunu %9,65 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı  sınırlı düzeyde kalmıştır.”