TCMB: KASIM AYINDA REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

tcmb faiz indirimi fiyat

Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 4,2 puan  azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre,  endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri  incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam  sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde  etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç  aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut  mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve genel gidişata  ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir  önceki aya göre 2,3 puan azalarak 107,4 oldu.


Ayrıntılar şu şekilde:”Sonn üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa  sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine  olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu  yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı  görülmektedir.Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak,  bir önceki ayda mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler  lehine olan seyrin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler  lehine döndüğü gözlenmektedir.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve  ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine  olan seyrin zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki  ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin azalış bekleyenler lehine  dündüğü görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü  beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım  harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği  gözlenmektedir.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu  bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine  olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış  fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği  gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE  beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 14,7 seviyesinde  gerçekleşmiştir.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir  önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,3’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,7’ye  yükselmiştir. Daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,0 ile bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşmiştir. ”