TCMB Mart Ayı Fiyat Gelişmelerini Açıkladı

Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0,57 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,51 puan azalarak yüzde 11,86’ya gerilemiştir. Bu düşüşte enerji ve gıda fiyatları belirleyici olmuştur. Enerji fiyatları, Türk lirasındaki değer kaybına karşın, salgın hastalığa bağlı olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşle önemli oranda azalmıştır. Gıda yıllık enflasyonundaki yavaşlamada taze meyve ve sebze fiyatları etkili olurken, diğer gıda kalemlerinin enflasyonu yükselmiştir. Hizmet enflasyonu bu dönemde sınırlı bir oranda gerilerken, temel mal grubu enflasyonu döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere artış kaydetmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu bir miktar yükselirken, eğilimleri görece yatay seyretmiştir.

Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 0,57 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,51 puan gerileyerek yüzde 11,86 olmuştur. Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,55 ve 0,52 puan artarak yüzde 11,65 ve 10,49 olarak gerçekleşmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal grubunun katkısı 0,28 puan artmış, enerji, gıda ve hizmet gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,67, 0,10 ve 0,03 puan azalmıştır.