TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği’nde değişikliğe gitti

tcmb döviz piyasasına müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Menkul Kıymet Tesisi Tebliği’nde yaptığı değişiklikle, liralaşma kapsamında menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3’ten, yüzde 5’e yükseltti.

Resmi Gazete’nin 18 Ekim 2022 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, menkul kıymet tesisinde mevduat ve katılım bankalarının döviz cinsinden ve kıymetli maden cinsinden mevduatlarının, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı hesaplanacak TL cinsi mevduat/katılım fonu, toplam mevduatın yüzde 50’sinin altında kalan bankalar için 7 puan, yüzde 50 ile yüzde 60 arasında olan bankalar için 2 puan ilâve menkul kıymet tesis edilecek.

Tebliğin önceki halinde bu oran yüzde 5’in altında kalan bankalar için 7, yüzde 5 ile 10 arasında olan bankalar için 2 puan ilave menkul kıymet tesis edileceği şeklindeydi.

Söz konusu düzenlemeyle, geçiş süreci kapsamında yeni oran üzerinden hesaplanan tutarın 28 Ekim 2022 hesaplamam tarihinde üçte biri, 25 Kasım 2022 tarihinde ise üçte ikisi dikkate alınacak.

Buna göre, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat oranının, toplam mevduata oranı yüzde 50’nin altında kalan bankalar ile yüzde 50 ile 60 arasında olan bankalara yönelik ilâve menkul kıymet tesis edilmesi uygulamasında da geçiş süreci kapsamında 30 Aralık 2022’de üçte biri, 27 Ocak 2023’teki hesaplama döneminde ise üçte ikisi dikkate alınacak.