TCMB: ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU AZALDI

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı  kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun  vadeli kredi borcunun 16,8 milyar ABD doları azalarak 162,2 milyar ABD  doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 199  milyon ABD doları azalarak 8,5 milyar ABD doları düzeyinde  gerçekleştiği gözlenmektedir.


Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma  bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl  sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 600 milyon ABD doları azalışla 20,6 milyar ABD doları seviyesinde  gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal  kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar ABD doları  azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal  olmayan kuruluşların kredi biçiminde borçlanmalarının 9,3 milyar ABD  doları azaldığı, tahvil stokunun ise 684 milyon ABD doları azalarak 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Kısa  vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre  bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon ABD doları  artışla 6,2 milyar ABD doları  finansal olmayan kuruluşların kredi  biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon ABD doları azalışla 1,2  milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.


Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, Temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara  olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 14,8 milyar ABD doları azalarak 110,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi  borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun  bir önceki yıl sonuna göre 206 milyon ABD doları azalarak 8,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.


Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar ABD doları  tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,8’inin ABD doları, %34,0’ının Euro, %2,5’inin Türk lirası ve %0,7’sinin ise diğer döviz  cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli  kredi borcunun ise %39,3’ünün ABD doları, %43,4’ünün Euro, %15,1’inin Türk lirası ve % 2,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu  görülmektedir.


Sektör dağılımı incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla, 162,2  milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,7’sini finansal kuruluşların, %56,3’ünü ise finansal olmayan  kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,5 milyar ABD doları  tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,5’ini finansal  kuruluşların, %16,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu  oluşturmuştur. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz  sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde  gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.