TCMB: Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ekimde 157.8 milyar oldu

TCMB Yurtiçi Yerleşikler döviz mevduatı merkez bankası rezerv

Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 975 milyon ABD doları azalarak 157.8 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1.6 milyar ABD doları azalarak 149.1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 586 milyon ABD doları artarak 8.7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.6 milyar ABD doları arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 213 milyon ABD doları artışla 14.1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1.2 milyar ABD doları azalarak 1.2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.5 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 521 milyon ABD doları azalarak 9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 245 milyon ABD doları azalışla 4.8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 489 milyon ABD doları artışla 1.6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1.4 milyar ABD doları artarak 104.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 288 milyon ABD doları artarak 7.8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149.1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,3’ünün ABD doları, %35.6’sının Euro, %2.2’sinin Türk lirası ve %2.9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40.2’sinin ABD doları, %32.4’ünün Euro, %21.1’inin Türk lirası ve % 6.3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 149.1 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %36.2’sini finansal kuruluşların, %63.8’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8.7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %73.7’sini finansal kuruluşların, %26.3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 47.1 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”