TCMB sadeleşme sürecine devam ediyor

tcmb resmi rezerv varlıkları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen ay Para Politikası Kurulu (PPK) metninde vurguladığı sadeleşme sürecinde yeni bir adımla raporlama yükümlülüğünü, Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere erteledi.

Bankalardan alınan bilgiye göre, TCMB, özet döviz pozisyonunun raporlanmasında ertelemeye gitti.

Buna göre, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayrinakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerin özet döviz pozisyon raporlamalarında kolaylığa gidildi.

Yeni uygulamayla birlikte daha önce raporlama yükümlülüğü toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ila 50 milyon TL arasında olan firmalar için 2024 yılı ocak ayına, toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzeri olan firmalar için ise 30 Haziran’a ertelenen raporlama yükümlülüğü, 50 milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde, kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlayacak şekilde güncellendi.

Öte yandan, halihazırda Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamında, 15 milyon dolar ve üzerinde yabancı para cinsinden kredi riski bulunan yaklaşık 2 bin kurumsal firma, para birimi bazında ve çeşitli vadelerde varlık ve yükümlülük kalemlerini aylık frekansta raporlamaya devam edecek.