TCMB tarafından 3 Tebliğ’de yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi

tcmb döviz piyasasına müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından üç Tebliğ’de yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

TCMB’nin “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”, “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve “Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Menkul Kıymet Tesisi Tebliği’nde değişiklikle yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranını yüzde 4’e indirildi.

Tebliğ değişikliğinin söz konusu maddesi 24 Kasım 2023 tarihinden geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Aynı Tebliğ’de “Usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen menkul kıymet tesisine tabi kredilerin usul ve esasları Merkez Bankasınca belirlenen büyüme oranının 27/1/2023 hesaplama tarihinden 29/12/2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar bir önceki hesaplama tarihine göre yüzde 2’nin üzerinde olması halinde bu oranı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.” maddesinde son hesaplama tarihi 29 Aralık 2023’ten 28 Haziran 2024’e ötelendi.

Yine “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni ile 31/12/2021 tarihinden itibaren faaliyete başlayan bankalara bu madde hükümleri uygulanmaz.” fıkrasında tarih 31 Aralık 2022 olarak değiştirildi. Söz konusu değişiklik 27 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

-Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ-

Söz konusu Tebliğ’de Referans oran tanımı, “32-45 gün vadeli olarak açılan Türk lirası cinsi tüm mevduat türlerine bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile Merkez Bankasınca belirlenen politika faizinin yüzde on artırılması ile hesaplanan oran arasından düşük olan dikkate alınarak hesaplanan ve bu Tebliğin 20/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan azami sınırı aşmayacak şekilde ilan edilen oranı,” şekilnde değiştirildi.

Tebliğde maktu olarak belirlenen parasal sınırlar ve azami ücretler her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında Merkez Bankasınca artırılarak, bahse konu oranın açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilecek.

Ödeme sistemleri kategorisi altında, üye işyerlerine sağlanan her türlü hizmetler ile ticari kartlarla ilintili ürün ve hizmetler karşılığında bankalarca alınabilecek ücretlerde referans oran yüzde 3.11’i aşamayacak.

Aynı Tebliğe eklenen geçici madde ile Tebliğde maktu olarak belirlenen parasal sınırlar ve azami ücretler, 2024 yılı için Merkez Bankası tarafından tespit edilerek Türkiye İstatistik Kurumunca 2023 yıl sonu yıllık tüketici fiyat endeksinin açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilecek. 

Tebliğ’de bildirim işlemleriyle ilgili maddeler 4 Ocak 2024 tarihinden itibaren, diğer hükümler bugün yürürlüğe girecek.

-Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ-

Değiştirilen bir cümle ile Tebliğdeki parasal sınırlar ve azami ücretler her yıl, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında Merkez Bankasınca artırılarak bahse konu oranın açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilmesine karar verildi.

Yine eklenen geçici maddeyle Tebliğdeki parasal sınırlar ve azami ücretler, 2024 yılı için Merkez Bankası tarafından tespit edilerek Türkiye İstatistik Kurumunca 2023 yıl sonu yıllık tüketici fiyat endeksinin açıklanmasını takip eden ilk iş günü bankalara bildirilecek.

Tebliğ 4 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.