TCMB: Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde GSYİH oranla 3,6 puan gerileme kaydedildi

tcmb faiz kararı

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 3,6 puan gerileme kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), “Finansal Hesaplar Raporu 2021-4.Çeyrek” raporunu açıkladı. Rapora göre, dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 32,0 trilyon TL, yükümlülükleri ise 35,3 trilyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, hanehalkı borçlarının GSYİH’ye oranı %15 seviyesinde yatay seyrederken, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı ise %74 seviyesinde gerçekleşti.

Raporda, “Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.” denildi.